Bồi thường thiệt hại về nhà công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất

CÔNG TY LUẬT TNHH IFA

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ NHÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Kiến thức cho bạn:

Bồi thường thiệt hại về nhà công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật đất đai 2013
  • Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
  • Thông tư 37/2014/TT- BTNMT hướng dẫn thi hành nghị định 47/2014/NĐ- CP

Nội dung tư vấn:

     Bồi thường thiệt hại về nhà công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất

     1. Quy định chung về bồi thường thiệt hại về nhà công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất

Trước hết, nhà ở được hiểu là là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân (khoản 1, điều 3 luật nhà ở 2014). Nhà ở có thể là nhà ở riêng lẻ hoặc nhà chung cư, nhà liền kề,…

Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế. Công trình xây dựng bao gồm công trình dân dụng, công trình công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình khác (theo khoản 10, điều 3 luật xây dựng 2014). Hiện nay, khái niệm về công trình xây dựng khác chưa có định nghĩa chính thức được ghi nhận trong các văn bản chính quy về xây dựng, mà chỉ có hướng dẫn, trả lời của Thanh tra xây dựng khi có thắc mắc về việc xử lý vi phạm hành chính về công trình xây dựng khác theo nghị định 121/2013/NĐ- CP (nghị định xử phạt hành chính về lĩnh vực xây dựng). Theo trả lời của thanh tra xây dựng thì: “1. Công trình khác quy định tại Luật Xây dựng và Nghị định 121/2013/NĐ- CP là những công trình không phải là nhà ở riêng lẻ; không phải công trình thuộc trường hợp phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình (Điều 13 Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình) hay công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình (Điều 2 Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình).

     Các công trình khác có thể là hàng rào, nhà bếp… hay các công trình xây dựng nhà hàng, khách sạn, nhà xưởng, nhà nghỉ thuộc vốn của tư nhân… mà không phải là nhà ở riêng lẻ; không phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình; không phải phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định trên.”

Khi người sử dụng đất bị thu hồi đất mà có thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất thì nguyên tắc bồi thường, cách thức bồi thường chung được quy định tại điều 89 luật đất đai 2013 như sau:

     Thứ nhất, đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

=> khi Nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

Trường hợp phần còn lại của nhà ở, công trình vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì bồi thường theo thiệt hại thực tế.

     Thứ hai, đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này

=> khi Nhà nước thu hồi đất mà bị tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì được bồi thường thiệt hại theo quy định của Chính phủ.

     Thứ ba, đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn liền với đất đang sử dụng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này

=> mức bồi thường tính bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

 2. Quy định cụ thể về việc bồi thường thiệt hại về nhà công trình xây dựng khác khi Nhà nước thu hồi đất

Điều 9 nghị định 47/2014/NĐ- CP quy định về việc bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất. Theo đó, việc bồi thường đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại Khoản 2 Điều 89 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

     Thứ nhất:  Mức bồi thường nhà, công trình bằng tổng giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại và khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình đó.

Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định bằng (=) tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà, công trình đó nhân (x) với giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành.

Khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, nhưng mức bồi thường không quá 100% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với nhà, công trình bị thiệt hại.

     Thứ hai: Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định theo công thức sau:

Tgt= G1- (G1/T) x T1

Trong đó:

Tgt: Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại;

G1: Giá trị xây mới nhà, công trình bị thiệt hại có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành;

T: Thời gian khấu hao áp dụng đối với nhà, công trình bị thiệt hại;

T1: Thời gian mà nhà, công trình bị thiệt hại đã qua sử dụng.

     Thứ ba: Đối với nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần mà phần còn lại không còn sử dụng được thì bồi thường cho toàn bộ nhà, công trình; trường hợp nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần, những vẫn tồn tại và sử dụng được phần còn lại thì bồi thường phần giá trị công trình bị phá dỡ và chi phí để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương của nhà, công trình trước khi bị phá dỡ.

     Thứ tư: Đối với nhà, công trình xây dựng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành ban hành thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường cụ thể cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Trên đây là các quy định của pháp luật về Bồi thường thiệt hại về nhà công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất. CÔNG TY LUẬT TNHH IFA  hy vọng với những gì chúng tôi cung cấp, hỗ trợ, tư vấn qua SĐT 0969691219 – 0932286619, qua email hoặc tư vấn trực tiếp từ luật sư sẽ giúp khách hàng giải quyết được vấn đề thắc mắc của mình. Mọi vấn đề cần chúng tôi tư vấn, vui lòng gọi cho chúng tôi qua tổng đài tư vấn, email luatifa@gmail.com. Chúng tôi rất mong sẽ nhận được các ý kiến đóng góp từ quý khách hàng để các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp ngày một hoàn thiện và có nhiều hữu ích cho khách hàng hơn nữa.

Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

Trân trọng.


CÔNG TY LUẬT TNHH WM

post-logo
  • » Luật Sư tư vấn pháp luật miễn phí 24/7 Gọi: 19008007
  • » Luật sư tư vấn pháp luật qua Email : hotro@keyweb.com
  • » Tham khảo dịch vụ luật sư và kiến thức
  • » Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.
  • » Khiếu nại về dịch vụ: 0981 759 726.